forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

                   Завдання на зимові канікули (21.12.18-08.01.19) 10 клас.

 1. Інертність тіла і маса тіла: що з них – фізична величина, а що  -  властивість  матерії?
 2. Підводний човен знаходиться в товщі води і підводний  човен  лежить  на твердому  дні. Дія яких тіл компенсується?
 3. В яких наведених прикладах виконується закон інерції: а) камінь падає вільно; б) автомобіль рухається з виключеним двигуном; в) автомобіль рухається рівномірно і прямолінійно; г) супутник рухається по коловій орбіті; д) парашутист спускається, рухаючись рівномірно і прямолінійно.
 4. Чому в потязі прискорення відчувається не так, як в автобусі чи тролейбусі?
 5. Утікаючий часто рятується від переслідуючого тим, що робить різкі рухи в сторони в ті моменти, коли той готовий  його схопити. Як пояснити це?
 6. Для чого на поворотах гоночних треків і швидкісних шосе полотно прокладають з бічним  нахилом?
 7. Чому важко стрибнути на берег з легкого човна і легко з баржі?
 8. Футболіст  б’є ногою по м’ячу. На яке з тіл (ногу чи м’яч) діє в момент удару більша сила?
 9. Чому Земля не втратила своєї атмосфери, як це трапилось з Місяцем?
 10. В яких місцях на Землі найлегше встановити рекорд у стрибках і в метанні диска на відстань?
 11. Зерно при висипанні з мішка не розподіляється по підлозі рівним шаром, а утворює гірку конічної форми. Чому?
 12. Чим пояснити, що при буксуванні колес автомобіля сила тяги значно зменшується?
 13. Як залежить вага екскаватора від напрямку і характеру руху його ковша?
 14. Чому в кабіні космічного корабля весь час працюють вентилятори?
 15. Як в умовах невагомості нагріти воду?
 16. Чи може змінитись імпульс тіла, якщо не змінилась маса тіла і модуль швидкості?
 17. Чи порівну розподіляється імпульс і швидкість між гарматою і снарядом під час пострілу?
 18. Чому футболіст, перед тим як відбити якомога далі м’яч від воріт, розбігається?
 19. Яка енергія переходить в кінетичну енергію кулі під час пострілу?
 20. Парашутист рівномірно спускається на парашуті. Його кінетична енергія стала, а потенціальна весь час зменшується. Чи не порушується тут закон збереження енергії?
 21. Чому дорівнює сила, що діє на тіло масою 200кг, якщо його рух визначається рівнянням x=5+5t-1,25t2?
 22. Автомобіль масою 4т, рухаючись зі швидкістю 18км/год, починає гальмувати і зупиняється, пройшовши 50м. Визначте силу гальмування.
 23. Визначте жорсткість пружини, яка видовжилась на 2,5см, коли до неї підвісили вантаж масою 5кг.
 24. Визначте масу Марса, якщо відомо, що його радіус становить 3,4.106м, а прискорення вільного падіння на поверхні Марса має значення 3,7м/с2.
 25. На якій відстані від поверхні Землі сила тяжіння в 100 разів менша, ніж на поверхні ?
 26. Канат витримує навантаження 2кН. З яким найбільшим прискоренням можна піднімати з його допомогою вантаж масою 120кг, щоб канат не розірвався?
 27. Брусок, маса якого 200г, рівномірно тягнуть по поверхні столу за допомогою горизонтальної пружини, жорсткість якої становить 40Н/м. Коефіцієнт тертя між бруском і столом становить 0,3. Визначте видовження пружини.
 28. Визначте прискорення реактивного лайнера під час зльоту, якщо його маса 167т, сила тяги двигунів 225кН, а коефіцієнт тертя коліс шасі об злітну смугу 0,02.
 29. Автомобіль, маса якого 2т, рухається під гору з прискоренням 0,2м/с2, напрямленим угору вздовж похилої площини. Визначте силу тяги автомобіля, якщо кут нахилу площини 30, а коефіцієнт опору становить 0,04.
 30. Потяг масою 3000т рухається вниз під уклін, рівний 0,003(sіnα). З яким прискоренням рухається потяг, якщо сила тяги локомотива рівна 300кН.
 31. Яку  швидкість матиме камінь масою 4кг в кінці падіння з висоти 32м, якщо протягом усього польоту діяла постійна сила опору повітря 4Н.
 32. Хлопчик масою 50кг гойдається на гойдалках з довжиною підвісу 4м. З якою силою він давить на сидіння при проходженні середнього положення зі швидкістю 6м/с?
 33. Шосе має віраж з нахилом 100 і радіусом кривизни 125м. На яку максимальну швидкість розраховано віраж?
 34. Тепловоз, маса якого дорівнює 100т, тягне вагон, маса якого 50т, із прикоренням 0,1м/с2. Коефіцієнт опору рухові становить0,006. Визначте силу тяги тепловоза і силу натягу зчепу.
 35. З нерухомого човна, маса якого 120кг, стрибає хлопчик масою 60кг зі швидкістю 2м/с. Визначте швидкість руху човна після того, як з нього стрибнув хлопчик.
 36. Автомат Калашнікова, з якого куля масою 8г вилітає зі швидкістю 715м/с, діє на плече людини з середньою силою 12Н. Визначте, скільки часу триватимуть 100 пострілів.
 37. Спортсмен підняв штангу масою 200кг на висоту 1,8м з прискоренням 1,4м/с2. Визначте  роботу , яку виконав спортсмен.
 38. Яку роботу виконала сила тяги автомобіля масою 2т, якщо за 4с швидкість його руху зросла від 36км/год до 72км/год? Коефіцієнт тертя становить 0,1.
 39. Яку масу води піднімає насос потужністю 720Вт на висоту 12м за 1год?